Tin tức

Ý kiến đại biểu Quốc hội về cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn dự kiến

Ý kiến đại biểu Quốc hội về cho phép Luật Đất đai có hiệu lực sớm hơn dự kiến

12/04/2024

Tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất ở địa phương

Tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất ở địa phương

12/04/2024

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thẩm định giá

05/04/2024

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

Bỏ khung giá đất làm lành mạnh hóa thị trường đất đai

29/03/2024

Góp ý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đảm bảo đồng bộ, sát thực tiễn

Góp ý về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đảm bảo đồng bộ, sát thực tiễn

28/03/2024

Chuẩn bị ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

Chuẩn bị ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024

28/03/2024

Trường hợp nào được áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024?

Trường hợp nào được áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024?

28/03/2024

Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật đất đai ngay từ ngày 1/7/2024

Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật đất đai ngay từ ngày 1/7/2024

28/03/2024

Tái định cư - Cụ thể hóa nguyên tắc người dân có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Tái định cư - Cụ thể hóa nguyên tắc người dân có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

25/03/2024

Hoàn thiện căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Hoàn thiện căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

25/03/2024

Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

25/03/2024

Áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định mới thế nào?

Áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định mới thế nào?

22/03/2024
Nhận Yêu cầu Tư vấn