Tin tức

Thư mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thư mời cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

10/06/2024

V.v thay đổi sổ cổ đông

V.v thay đổi sổ cổ đông

08/06/2023

Danh sách ủy quyền tham dự biểu quyết tại HĐCĐ năm 2023

Danh sách ủy quyền tham dự biểu quyết tại HĐCĐ năm 2023

05/06/2023

Họp hội đồng cổ đông 2023

Tài liệu họp hội đồng quản trị 2023 của Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

05/06/2023

Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ thẩm định giá cho cán bộ Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam K139 - Online

Lễ khai giảng lớp nghiệp vụ thẩm định giá cho cán bộ Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam K139 - Online

26/04/2023

Hội nghị Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ 6

Hội nghị Ban chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam lần thứ 6

29/12/2022

Thông báo thay đổi Email - Hotline liên hệ chính thức của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

Thông báo thay đổi Email - Hotline liên hệ chính thức của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam

28/12/2022

Nhận diện sản phẩm của SIVC

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam xin chân thành cảm ơn Quý Đối tác, Quý Khách hàng đã luôn đồng hành và tin yêu suốt chặng đường 22 năm qua. Với phương châm " Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả " , Với tinh thần giữ vững giá trị cốt lõi, SIVC trân trọng thông báo đến Quý Đối tác, Quý Khách hàng các thông tin nhận diện Chứng thư của SIVC. Chi tiết xem file đính kèm.

06/07/2022

SIVC THÔNG BÁO TẠM NGƯNG LÀM VIỆC VÌ DỊCH BỆNH

SIVC THÔNG BÁO TẠM NGƯNG LÀM VIỆC VÌ DỊCH BỆNH

13/07/2021
Nhận Yêu cầu Tư vấn