TẦM NHÌN THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá và từng bước hội nhập với thế giới.

SỨ MỆNH THẨM ĐỊNH GIÁ

  • Mang lại giá trị thực cho khách hàng trong lĩnh vực thẩm định giá: Thẩm định giá trị bất động sản, thẩm định giá trị động sản, thẩm định giá trị doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình, thẩm định giá tài nguyên khoáng sản, thẩm định giá dự án đầu tư…góp phần làm minh bạch thị trường kinh doanh và mua bán tài sản trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  • Cung cấp các dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.
  • Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • SIVC thực hiện nhất quán chính sách chất lượng “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả” đến “Tôn vinh giá trị đích thực” và luôn thực hiện dịch vụ với tâm nguyện “Chất lượng dịch vụ là giá trị tài sản của SIVC” nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách đa dạng, hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm với giá dịch vụ hợp lý.

 

Liên hệ thẩm định giá: 096.434.0001 - 0979.40.40.48 - 0984.83.22.77

Zalo: 096.274.22.55

Email: [email protected] - [email protected] 

Website: www.sivc.com.vn

Nhận Yêu cầu Tư vấn