GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM (SIVC)

Tổng quan về công ty SIVC:

  • Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, tiền thân là Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) thuộc Bộ Tài chính được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định Số 108/1999/QĐ-BVGCP, ngày 09/09/1999 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ và Quyết định số 113/2003/QĐ-BTC, ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Chuyển Trung tâm Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Bộ Tài chính”.
  • Qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, SIVC thực sự đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy của quý khách hàng trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đáp lại sự tin cậy của khách hàng, SIVC không ngừng cải tiến, hoàn thiện chính mình, SIVC đã xây dựng được hệ thống 33 Chi nhánh và 04 Văn phòng đại diện, với đội ngũ nhân sự hơn 200 người trải đều trên khắp mọi miền đất nước.

Cơ sở pháp lý:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301618495, đăng ký lần đầu ngày 11/01/2008, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 03/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá số 002/TĐG cấp lần thứ 4, ngày 19/9/2023 do Bộ Tài Chính cấp về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Thẩm định giá của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
  • Quyết định số 119/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 về việc công bố danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017.
  • Thông báo số 1315/TB-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2024.
 

Danh sách thẩm định viên về giá hành nghề:

 

Stt

Họ và tên

Quá trình công tác

Thâm niên công tác

(Ông) Nguyễn Văn Thọ

-Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Cố vấn cấp cao.

41 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số 06082Đ1; Thẻ FRICS số 1262834.

-Chứng chỉ định giá đất số 03620119

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Giáo sư danh dự, Tiến sĩ Kinh tế, Luật sư.

-Nguyên Vụ trưởng Ban Vật giá Chính phủ.

-Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban pháp chế Hội thẩm định giá Việt Nam (VVA).

-Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).

-Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (RICS).

-Thành viên Hiệp hội Bất động sản Tp. Hồ Chí Minh.

2

(Ông) Đào Vũ Thắng

-Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc

22 năm 

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số: IV 06208; Thẻ MRICS số: 6650552.

-Chứng chỉ định giá đất số 03810119

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí.

-Thành viên Viện Thẩm định Hoàng gia Anh (RICS).

-Thành viên Hiệp hội Môi giới Bất động sản Châu Á – Thái Bình Dương (VPC).

(Ông) Trương Văn Ri

-Chức vụ: Cố vấn cấp cao.

42 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số 06077Đ1.

-Chứng chỉ định giá đất số 03640119

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế. 

(Ông) Nguyễn Cảnh Sơn

-Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc SIVC  Nghệ An

21 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số IV06.321.

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Tin học.

5

(Bà) Trà Huỳnh Thanh Trúc

-Chức vụ: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc  

14 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số XII17.1876

-Chứng chỉ định giá đất số 03650119

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế.

-Uỷ viên Ban pháp chế  Hội thẩm định giá Việt Nam (VVA)

 6

(Ông) Nguyễn Hoàng Thanh

-Chức vụ: Giám đốc SIVC Vĩnh Long.

22 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số V09.279.

-Chứng chỉ định giá đất số: 05780120

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Điện tử.

 7

(Bà) Nguyễn Thị Tuyết Anh

-Chức vụ: Giám đốc SIVC Đắk Lắk.

21 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số VIII13.715.

-Chứng chỉ định giá đất số 05370120

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.

 8

(Bà) Trịnh Thị Nhàn

-Chức vụ: Thẩm định viên.

20 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số VIII13.897.

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

 9

(Ông) Nguyễn Văn Vốn

-Chức vụ: Giám đốc SIVC Thịnh Vượng

22 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số VI10.448.

-Chứng chỉ định giá đất số 03500119

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

 10

(Bà) Trần Thị Mộng Thu

-Chức vụ: Phó Giám đốc SIVC Nghệ An.

20 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số XIII18.2060

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

 11

(Ông) Trần Quốc Toàn

-Chức vụ: Giám đốc Ban NV TĐG VI

12 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số XIV19.2287

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng

 12

(Bà) Nguyễn Thị Điệp

-Chức vụ: Giám đốc Ban NV TĐG II

11 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số XIV19.2140

-Chứng chỉ định giá đất số 05400120

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính- Ngân hàng

13

(Ông) Đinh Tuấn Đức

-Chức vụ: Thẩm định viên về giá.

10 năm

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số XIV19.2144

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán

 

 

-Chức vụ: Thẩm định viên về giá.

 

14

(Ông) Trần Thanh Trừ

-Thẩm định viên về giá hành nghề. Thẻ TĐV số 06084Đ1

45 năm

 

 

-Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế

 

 

  Danh sách định giá viên về giá hành nghề:

STT

Họ và tên

Chứng chỉ định giá đất

1

(Ông) Nguyễn Văn Thọ

-    Chứng chỉ định giá đất số 03620119

2

(Ông) Đào Vũ Thắng

-    Chứng chỉ định giá đất số 03810119

3

(Bà) Trà Huỳnh Thanh Trúc

-    Chứng chỉ định giá đất số 03650119

4

(Ông) Nguyễn Cảnh Sơn

-    Chứng chỉ định giá đất số 05760120

5

(Ông) Trương Văn Ri

-    Chứng chỉ định giá đất số 03640119

6

(Ông) Nguyễn Hồng Tuấn

-    Chứng chỉ định giá đất số 05280120

7

(Ông) Thái Quốc Công

-    Chứng chỉ định giá đất số 06490120

8

(Bà) Nguyễn Thị Xuân Nguyệt

-    Chứng chỉ định giá đất số 03700119

9

(Ông) Trần Quốc Toàn

-    Chứng chỉ định giá đất số 08490121

10

(Bà) Nguyễn Thị Điệp

-    Chứng chỉ định giá đất số 05400120

11

(Ông) Vũ Văn Toàn

-    Chứng chỉ định giá đất số 05540120

12

(Ông) Võ Thành Nhân

-    Chứng chỉ định giá đất số 05480120

13

(Bà) Trần Thị Mộng Thu

-    Chứng chỉ định giá đất số 05810120

14

(Ông) Đinh Tuấn Đức

-    Chứng chỉ định giá đất số 05860120

15

(Ông) Nguyễn Hoàng Thanh

-    Chứng chỉ định giá đất số 05780120

16

(Bà) Nguyễn Thị Tuyết Anh

-    Chứng chỉ định giá đất số 05370120

17

(Bà) Trịnh Thị Nhàn

-    Chứng chỉ định giá đất số 05940120

18

(Ông) Lê Hoàng Vinh

-    Chứng chỉ định giá đất số 05300120

19

(Ông) Lê Văn Chung

-    Chứng chỉ định giá đất số 06740120

20

(Bà) Dương Quỳnh Anh

-    Chứng chỉ định giá đất số 06730120

21

(Ông) Lê Quốc Bảo

-    Chứng chỉ định giá đất số 07220120

22

(Ông) Trần Minh Sự

-    Chứng chỉ định giá đất số 05530120

23

(Ông) Lý Nguyên Vinh

-    Chứng chỉ định giá đất số 05310120

24

(Bà) Võ Thị Thanh Thảo

-    Chứng chỉ định giá đất số 05520120

25

(Ông) Diệp Phú Điền

-    Chứng chỉ định giá đất số 05390120

26

(Bà) Trần Thị Tuyết Ngọc

-    Chứng chỉ định giá đất số 05490120

27

(Ông) Nguyễn Hồng Tuấn

-    Chứng chỉ định giá đất số 05280120

28

(Ông) Trần Thanh Luân

-    Chứng chỉ định giá đất số 05440120

29

(Ông) Phạm Hữu Lộc

-    Chứng chỉ định giá đất số 10340122

  Danh sách chứng chỉ thẩm định giá:

STT

Họ tên

Số chứng chỉ

1

(Ông) Tiêu Quốc Tài

Chứng chỉ số: 24CC/2023-HTĐGVN

2

(Ông) Trương Văn Xinh

Chứng chỉ số: 36CC/2023-HTĐGVN

3

(Ông) Nguyễn Tấn Sang

Chứng chỉ số: 20CC/2023-HTĐGVN

4

(Ông) Mai Gia Bảo

Chứng chỉ số: 02CC/2023-HTĐGVN

5

(Ông) Võ Thành Nhân

Chứng chỉ số: 1464/CCTĐG - 2019

6

(Bà) Huỳnh Kiều

Chứng chỉ số: 11CC/2023-HTĐGVN

7

(Ông) Diệp Phú Điền

Chứng chỉ số: 06CC/2023-HTĐGVN

8

(Ông) Phạm Hữu Lộc

Chứng chỉ số: 15CC/2023-HTĐGVN

9

(Ông) Lê Hoàng Vinh

Chứng chỉ số: 34CC/2023-HTĐGVN

10

(Ông) Lý Nguyên Vinh

Chứng chỉ số: 35CC/2023-HTĐGVN

11

(Ông) Trần Minh Sự

Chứng chỉ số: 23CC/2023-HTĐGVN

12

(Bà) Nguyễn Thị An

Chứng chỉ số: 01CC/2023-HTĐGVN

13

(Bà) Võ Thị Anh Đào

Chứng chỉ số: 05CC/2023-HTĐGVN

14

(Bà) Nguyễn Thị Lên

Chứng chỉ số: 13CC/2023-HTĐGVN

15

(Bà) Đặng Thị Triều Tiên

Chứng chỉ số: 25CC/2023-HTĐGVN

16

(Ông) Võ Phước Toàn

Chứng chỉ số: 26CC/2023-HTĐGVN

17

(Bà) Bùi Cẩm Thúy

Chứng chỉ số: 32CC/2023-HTĐGVN

18

(Bà) Lê Thị Bé Duyên

Chứng chỉ số: 04CC/2023-HTĐGVN

19

(Ông) Lê Minh Đoàn

Chứng chỉ số: 07CC/2023-HTĐGVN

20

(Ông) Nguyễn Phương Linh

Chứng chỉ số: 14CC/2023-HTĐGVN

21

(Ông) Nguyễn Đức Lê Minh

Chứng chỉ số: 16CC/2023-HTĐGVN

22

(Bà) Nguyễn Thị Kim Ngân

Chứng chỉ số: 17CC/2023-HTĐGVN

23

(Ông) Dương Ngọc Sang

Chứng chỉ số: 21CC/2023-HTĐGVN

24

(Ông) Nguyễn Minh Tuấn

Chứng chỉ số: 27CC/2023-HTĐGVN

25

(Ông) Lê Thị Thanh Tuyền

Chứng chỉ số: 28CC/2023-HTĐGVN

26

(Ông) Đỗ Nhựt Thanh

Chứng chỉ số: 29CC/2023-HTĐGVN

27

(Bà) Lý Thu Thảo

Chứng chỉ số: 30CC/2023-HTĐGVN

28

(Ông) Nguyễn Đình Thi

Chứng chỉ số: 31CC/2023-HTĐGVN

29

(Ông) Bùi Đặng Ngọc Phú

Chứng chỉ số: 19CC/2023-HTĐGVN

Nhận Yêu cầu Tư vấn