• -8626_1349x800.png
 • -3654_1349x800.png
 • -3828_1349x800.jpg
 • -7975_1349x800.png
 • -5378_1349x800.png
 • -5042_1349x800.jpg
 • -1068_1349x800.jpg
 • -3431_1349x800.jpg
 • -6833_1349x800.png

Tổng kết năm 2019 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam

Ngày 03/01/2020 SIVC đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm 2019, tại buổi lễ ông TS. LS. Nguyễn Văn Thọ đã nêu 10 thành tựu nổi bật của SIVC năm 2019 và những mục tiêu của công ty năm 2020.THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2019
 1. Năm 2019 là năm đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay ( Doanh thu : 57, 6 tỷ đồng) và công ty có trên 5 lần doanh thu đạt trên 50 tỷ/năm.

 2. Năng suất lao động bình quân người đạt cao nhất từ trước đến nay (318 triệu đồng/người/năm) tăng 15,6% so với năm 2018, và tăng 1,6 lần so với năm 2005.

 3. Áp dụng phần mềm bản đồ giá đất, phần mềm thẩm định giá Bất động sản trên toàn hệ thống SIVC tiếp tục phát triển sâu, mạnh phần mềm bản đồ tra cứu thông tin bất động sản từ google maps cho phép có thể tra cứu thông tin về giá đất, giá bất động sản theo từng loại, từng thời điểm để có thể so sánh, nhận xét và đưa ra giá tài sản đang thẩm định phù hợp, chính xác và nhanh chóng.

 4. Tiếp tục củng cố tổ chức và quản lý hệ thống chặt chẽ với công tác tư vấn và thẩm định giá ở các địa phương (nhất là các Chi nhánh, Văn phòng đại diện). Đặc biệt, tham gia triển khai thực hiện chương trình thẩm định giá Bất động sản theo Luật Đất đai để mở rộng phạm vi hoạt động, đáp ứng nhanh và kịp thời nhu cầu của khách hàng.

 5. Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp với nhu cầu, thực hiện các chiến lược hợp tác, liên kết, chiến lược giá dịch vụ linh hoạt, chiến lược thị trường trọng điểm theo nhu cầu thị trường, tiếp tục củng cố thị trường hiện có… để xây dựng mạng lưới Marketing rộng khắp trong phạm vi cả nước.Áp dụng quy trình, hệ thống cung cấp dịch vụ tốt nhất để đáp ứng yêu cầu vừa về chất lượng mà vẫn đảm bảo thời gian theo yêu cầu của khách hàng.

 6. Trong năm 2019 SIVC tiếp tục nâng cấp sửa chữa và xây mới văn phòng làm việc tại trụ sở chính cũng như các Chi nhánh ( Long An, …).

 7. Ngày 09/09/2019 SIVC đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập và Hội nghị VPC Châu Á – Thái Bình Dương đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, công nghệ, nhân lực và văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

 8. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 13 Phòng ban, 33 Chi nhánh, 02 Công ty liên kết trải rộng trong phạm vi cả nước và được quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 9. Trong năm 2019, Ông Nguyễn Văn Thọ CTHĐQT – Tổng Giám đốc SIVC được phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá Việt Nam với chức vụ Phó Chủ Tịch – Uỷ viên Ban Thường vụ.

 10. SIVC đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng  được đánh giá cao cả về qui mô lẫn chất lượng trong lĩnh vực thẩm định giá và tư vấn. Song song đó, SIVC đã tuyển chọn, đào tạo và tập hợp được đội ngũ thẩm định viên, chuyên gia có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Đa số chuyên viên thẩm định của SIVC đều trải qua các khóa đào tạo và bồi dưỡng về chuyên ngành. Trong năm 2019 đã có hơn 60 CBNV tham gia khóa học bồi dưỡng về định giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh và được cấp Chứng chỉ định giá đất theo quy định tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ.


Sau đó là phần khen thưởng cho tập thể cá nhân có những đóng góp nổi bật trong năm 2019.
Ông Nguyễn Văn Thọ nhận giấy khen cho những cống hiến cho SIVC
Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png