tin tức

Thông báo : Về việc tổ chức các Hội nghị đầu năm 2017

Thông báo : Về việc tổ chức các Hội nghị đầu năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ TRẺ EM VÙNG CAO” TẠI TỈNH CAO BẰNG

CHƯƠNG TRÌNH “CHUNG TAY VÌ TRẺ EM VÙNG CAO” TẠI TỈNH CAO BẰNG

Thông Báo: Về lịch họp làm việc đầu năm 2017

Thông Báo: Về lịch họp làm việc đầu năm 2017

Thông báo: Về quy trình ký hợp đồng đối với nhân viên mới

Thông báo: Về quy trình ký hợp đồng đối với nhân viên mới

Thông báo: Về một số nội quy làm việc tại cơ quan

Thông báo: Về một số nội quy làm việc tại cơ quan

Thông Báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2015

Thông Báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2015

Thông Báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2013 và 2014

Thông Báo: Về việc chi trả cổ tức năm 2013 và 2014

Tuyển dụng : Tuyển Nhân Viên Tổ Chức Hành Chánh - Nhân Sự

Tuyển dụng : Tuyển Nhân Viên Tổ Chức Hành Chánh - Nhân Sự

Tuyển dụng : TUYỂN NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Tuyển dụng : TUYỂN NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Tuyển dụng : Tuyển Nhân Viên CNTT

Tuyển dụng : Tuyển Nhân Viên CNTT