• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Thành Tích Đạt Được Năm

Tên Giải thưởng
Năm 2000
Bằng Khen trưởng ban vật giá Chính Phủ
Năm 2001
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Bằng Khen và cờ thi đua của Trưởng ban vật giá Chính Phủ
Năm 2002
Bằng Khen và cờ thi đua Trưởng ban vật giá Chính Phủ
 
Năm 2004
Huân chương lao động hạng Ba năm 2004
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2004
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2004
Năm 2005
Bằng khen và Cờ Thi đua Chính phủ năm 2005
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2005
Năm 2006
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính năm 2006
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2006
Năm 2007
Bằng khen của Chính Phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khen tặng Cty CP Thông tin và thẩm định giá Miền Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc năm 2007
Giải Cúp vàng Thương hiệu hội nhập năm 2007
Bằng khen Trung Ương Đoàn TNCS TPHCM năm 2007
Cờ thi đua chính phủ Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua năm 2007
Cờ thi đua của Bộ Tài chính Đơn vị dẫn dầu phong trào thi đua  năm 2007
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2007
Năm 2008
Giải Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008
Bằng khen của Chủ tịch phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tặng vì đã có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt nam năm 2008
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2008
Năm 2009
Huân chương lao động hạng Nhì năm 2009
Cúp thương hiệu vàng 2009 (Golden Brand awards) (Vatap)
Giấy chứng nhận đạt danh hiệu doanh nhân sài gòn tiêu biểu năm 2009
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2009
Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2009
Cờ và Bằng khen của UBND Thành phố tặng Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam 10 Năm Xây dựng và Phát triển (9/9/1999 đến 9/9/2009)
Năm 2010
Giải Doanh nghiệp hội nhập năm 2010
Cúp thương hiệu bền vững 2010
Giải Doanh nhân Việt Nam Vàng 2010
Giải Trusted Brands năm 2010
Cúp doanh nhân Việt Nam 2010
Giải Doanh nhân sài gòn tiêu biểu năm 2010
Nhận Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính năm 2010
Cờ thi đua của Bộ Tài chính là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài Chính năm 2010
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2010
Năm 2011
Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng Asean 2011
Cúp vàng doanh nhân tâm tài 2011
Giải doanh nghiệp Sài gòn Tiêu Biểu 2011
Giải Trusted Brands năm 2011
Cờ thi đua chính phủ là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011
Cờ thi đua của Bộ Tài chính là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài Chính năm 2011
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2011
Năm 2012
Cờ thi đua của Bộ Tài chính là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tài Chính
Thương hiệu bền vững năm 2012
Giải Doanh nghiệp Sài Gòn tiêu biểu 2012
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2012
Giải Trusted Brands năm 2012
Năm 2013
Giải Excellent 2013 Trusted Index 
Bằng khen của Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam
 T.S Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc đạt danh hiệu trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trân kinh tế xã hội 2013
Giải Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2013
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2013
Giải Trusted Brands năm 2013
Năm 2014
Giải Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2014 (Bằng khen của UBND TP)
Giải thưởng Top 100 Doanh nghiệp tiêu biểu Asean 2014
Bằng khen của Chủ tịch phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tặng vì đã có thành tích đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt nam năm 2014
Huân chương lao động hạng Nhất năm 2014
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2014
Giải Trusted Brands năm 2014
Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2014
Cờ và Bằng khen của UBND Thành phố tặng Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam 15 Năm Xây dựng và Phát triển (1999-2014)
Năm 2015
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2015 (Top Brands 2015)
Giải Trusted Brands năm 2015
Giấy chứng nhận Nhà lãnh đạo giỏi 2015
Giấy chứng nhận doanh nghiệp tiêu biểu năm 2015
Giải Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2015
Nhận Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính năm 2015
Cờ thi đua chính phủ năm 2015
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2015
Năm 2016
Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2016 (Top Brands 2016)
Excellent Brands 2016
Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2016
Giải thưởng Trusted Brand năm 2016
Thương hiệu sao vàng năm 2016
Giải Doanh nhân thành phố tiêu biểu năm 2016
Giấy chứng nhận Ông Nguyễn Văn Thọ là Chiến sĩ thi đua ngành tài chính năm 2016
Giải tập thể lao động xuất sắc năm 2016
Năm 2017
Doanh nghiệp thẩm định giá tốt nhất Đông Dương 2017
Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2017
Giải Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2017 (giấy CN và Cúp)
Các giải thưởng khác
Huy hiệu sao vàng Doanh nhân Đất Việt ( Hào khí doanh nhân Viêt)

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png