Bạn ở đây: Trang Chủ
Thẩm định giá Bất động sản


Đây được xem là thế mạnh thực sự của SIVC với công tác thẩm định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng,... phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của khách hàng.

Loại tài sản thẩm định:

 • Quyền sử dụng đất.
 • Khu đất dự án.
 • Nhà ở
 • Nhà xưởng.
 • Trung tâm thương mại.
 • Cao ốc văn phòng.
 • Chung cư.
 • Trang trại.
 • ...

Phục vụ cho các mục đích:

 • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp.
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 • Hạch toán kế toán để tính bảo thế, bảo hiểm.
 • Xử lý tài sản trong các vụ án.
 • Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước.
 • ...

 

 
 
Năm 2007, Phòng Thẩm định giá Bất động sản vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III 

 

 Năm 2009, Phòng Thẩm định giá Bất động sản đón nhận Cờ thi đua Chính phủ