• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Đại hội Chi bộ TỔNG HỢP (Nhiệm kỳ 2017 – 2020)

Đại hội Chi bộ
TỔNG HỢP
(Nhiệm kỳ 2017 – 2020)
      Căn cứ Công văn số 659-CV/BTCQU ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Ban tổ chức Quận ủy Quận 1 về chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 và Kế hoạch số 49/KH-QU ngày 25/05/2017 về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam nhiệm kỳ 2017-2020, chiều ngày 20/5/2017, Chi bộ Tổng hợp đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020  tại văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
     Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, tinh thần nghiêm túc,thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ. Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 được thông qua với sự nhất trí cao.

Hình 1: Toàn thể Đảng viên thực hiện nghi thức chào cờ
Trong không khí nghiêm túc, trang nghiêm, dân chủ đại hội đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
         Nghị quyết  đại hội được thông qua vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2017 thể hiện sự quyết tâm của đảng viên toàn chi bộ hoàn thành công tác lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Văn Thọ- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hình 3: Đại hội thông qua nghị quyết của Chi bộ
 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png