• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Đại hội Chi bộ Khu vực Tây Nguyên (Nhiệm kỳ 2017 – 2020)

Đại hội Chi bộ
Khu vực Tây Nguyên
(Nhiệm kỳ 2017 – 2020)
         Sáng ngày 22/06/2017, tại văn phòng Chi nhánh SIVC Gia Lai, 02 Chi bộ Khu vực Tây Nguyên gồm: Chi bộ Thẩm định giá Tây Nguyên, Chi bộ Thẩm định giá Kon Tum tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
       Về tham dự đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Thọ – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, Đ/c Đào Vũ Thắng- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam về cùng dự Đại hội. Hình 1: Chi bộ Thẩm định giá Tây Nguyên


Hình 1: Chi bộ Thẩm định giá Tây Nguyên
Tại Đại hội, Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, đồng thời chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Hình 2: Chi bộ Thẩm định giá Kon Tum
Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng.
 Kết thúc Đại hội, Đ/c Nguyễn Thị Tường Vi tái cử giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Thẩm định giá Tây Nguyên; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền tái cử giữ chức Bí thư chi bộ Thẩm định giá Kon Tum.

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png