• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Đại hội Chi bộ Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Đại hội Chi bộ 
Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
(Nhiệm kỳ 2017 – 2020)
         Sáng ngày 16/06/2017, tại văn phòng Chi nhánh SIVC Cần Thơ, 04 Chi bộ Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm: Chi bộ Thẩm định giá Sông Hậu, Chi bộ Thẩm định giá Sông Tiền, Chi bộ Thẩm định giá Kiên Giang, Chi bộ Thẩm định giá Bạc Liêu đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
       Về tham dự đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Thọ – Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, Đ/c Trà Huỳnh Thanh Trúc- Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam về cùng dự Đại hội. 

Hình 1: Chi bộ Thẩm định giá Kiên Giang
Tại đại hội, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trong các nội dung làm việc của đại hội. Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Hình 2: Chi bộ Thẩm định giá Bạc Liêu
             Đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, các Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu nghiêm túc, kết quả Đại hội:
+ Đ/c Nguyễn Hồng Tuấn: Bí thư Chi bộ Thẩm định giá Sông Hậu
+ Đ/c Lê Hoàng Vinh: Bí thư Chi bộ Thẩm định giá Sông Tiền
+ Đ/c Trần Ngọc Huỳnh: Bí thư Chi bộ Thẩm định giá Kiên Giang
+ Đ/c Nguyễn Phương Nhĩ: Bí thư Chi bộ Thẩm định giá Bạc Liêu 

Hình 3: Chi bộ Thẩm định giá Sông Hậu

Hình 4: Chi bộ Thẩm định giá Sông Tiền

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png