• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

SIVC xác định giá trị doanh nghiệp cho một số doanh nghiệp tiêu biểu

SIVC đã tham gia thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp tiêu biểu doanh trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh tế, phục vụ các mục đích khác nhau
Stt Tên doanh nghiệp Tài sản thẩm định
I Giá trị tài sản thẩm định trên 30.000 tỷ
1 Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty thời điểm 31/12/2013
2 Tổng Công ty Cao su Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2015
II Giá trị tài sản thẩm định từ 15.000 tỷ
3 Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) Xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty. Thời điểm 31/12/2015.
III Giá trị tài sản thẩm định từ 1.000 tỷ đến 5.000 tỷ
4 Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) Xác định giá chuyển nhượng phần vốn của SABECO đang đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Thời điểm tháng 11/2014.
5 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam Xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ lắp đặt, vận hành và Bảo dưỡng công trình Dầu khí Biển. Thời điểm 31/12/2010.
6 Công ty TNHH Du lịch Thương mại Kiên Giang và Công ty TM Dịch Vụ Kiên Giang (KTS) Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Du lịch Thương mại Kiên Giang. Thời điểm 31/12/2014.
7 Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (AFIEX) Xác định giá trị DN của Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang. Thời điểm 31/12/2007.
IV Giá trị tài sản thẩm định dưới 1.000 tỷ
8 Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam Xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn. Thời điểm 31/12/2013.
9 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn. Thời điểm 31/12/2014.
10 Tổng Công ty Mía đường II Xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Mía đường II. Thời điểm 31/12/2010.
11 Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp. Thời điểm 31/12/2014.
12 Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phân bón và Hóa chất Dầu Khí Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Phân bón và Hóa chất Dầu Khí. Thời điểm 30/09/2010.
13 Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang (AFIEX) Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang. Thời điểm 31/12/2006.
14
 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV – BECAMEX Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần chứng khoán Đệ Nhất. Thời điểm 30/06/2015.
15  
Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận. Thời điểm 31/12/2006.
16 Công ty Thương nghiệp Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đồng Tháp Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Thương nghiệp Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đồng Tháp. Thời điểm 31/12/2005.
17  
Công ty TNHH 1 thành viên Caric
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH 1 thành viên Caric. Thời điểm 31/12/2007.
18  
Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế. Thời điểm 30/09/2009.
19 Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư Dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định (Pisico) Xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Sản xuất - Đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định. Thời điểm 31/12/2012.
20  
Công ty Giày An Giang
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Giày An Giang. Thời điểm 31/03/2009.
21 Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) Xác đinh giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO. Thời điểm 31/12/2014.
22  
Công ty Điện nước An Giang
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Điện nước An Giang. Thời điểm 31/12/2010.
23  
Công ty Cấp nước Lâm Đồng
Xác định giá trị doanh nghiệp Nhà máy nước Đankia, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm 31/12/2010.
24  
Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Bạc Liêu tại thời điểm 30/6/2014.
25  
Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An. Thời điểm 30/6/2012.
26 Công ty Cấp nước Ninh Thuận Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cấp nước Ninh Thuận. Thời điểm 31/12/2006.
27  
Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bến Tre
Xác định giá trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Bến Tre. Thời điểm 31/12/2014.
28  
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương. Thời điểm 31/12/2014.
29  
Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang
Xác định giá trị doanh nghiệp hoạt động của Công ty Cấp thoát nước Kiên Giang. Thời điểm 31/12/2009.
20  
Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường
Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tại thời điểm ngày 31/12/2014.
 

 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png