• -8626_1349x800.png
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -5378_1349x800.png
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

SIVC thẩm định một số dự án điều tra và xây dưng bảng giá đất

SIVC cũng đã tham gia các dự án điều tra giá đất các d án tại các quận, huyện nằm trên địa bàn khắp cả nước.
Stt Tên tỉnh/thành phố Stt Tên tỉnh/thành phố Stt Tên tỉnh/thành phố
1 Thành phố Hồ Chí Minh 7 Hậu Giang 13 Thừa Thiên - Huế
2 Long An 8 Bình Thuận 14 Quảng Trị
3 Bến Tre 9 Ninh Thuận 15 Nghệ An
4 Sóc Trăng 10 Khánh Hòa 16 Ninh Bình
5 Cà Mau 11 Bình Định 17 Quảng Ninh.
6 Kiên Giang 12 Quảng Ngãi    
 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png