CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM
Hotline: 0939 715 555 - 0979 404 048

Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

277 28-03-2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau

Tài sàn thẩm định: Quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau.