CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM
Hotline: 0939 715 555 - 0979 404 048

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

294 28-03-2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Tài sàn thẩm định: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại khu đất 30,1 ha khu dân cư Rạch Nam Chiếc, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.