CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM
Hotline: 0939 715 555 - 0979 404 048

Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21

302 28-03-2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21

Tài sàn thẩm định: Quyền sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh (155.074,3m2).