CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM
Hotline: 0939 715 555 - 0979 404 048

Công ty Cổ phần Đại Trường Sơn

268 28-03-2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đại Trường Sơn

Tài sàn thẩm định: Quyền sử dụng đất (diện tích: 117,8 ha) tại Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị, phường Phú Thuận, quận 7, TP. HCM.